Home    
 


Zakružovací stroj XZP 65
Zakružovací stroj XZP 65
UŽITÍ STROJE :
Stroj je určen k zakružování tyčového materiálu, trubek a profilů za studena.

POPIS :
Zakružovací stroj se skládá z vlastní zakružovací hlavy opatřené třemi hřídeli uloženými v kuželíkových valivých ložiscích. Všechny tři hřídele jsou poháněny elektromotorem s převodovku přes ozubené soukolí.
Střední hřídel je uložen v pevném náboji, další dvě hřídele jsou uloženy v nezávisle výkyvných ramenech. Přítlak ramene s levým hřídelem je ovládán ručně, přítlak ramene s pravým hřídelem je ovládán motorem s převodovou. Těleso zakružovací hlavy je vyrobeno jako svařenec. Stejně tak jsou vyrobena výkyvná ramena uzpůsobená pro uložení levého a pravého hřídele. Zakružovací hlava je uložena otočně na čepech v základním stojanu a je možno ji nastavit také do vodorovné polohy.
Stroj je propojen pohyblivým kabelem s dvojitým nožním ovladačem, který je dále vybaven třemi tlačítkovými spínači umístěnými na sloupku. Dvojitým nožním spínačem se ovládá chod hlavního motoru směrem doprava a doleva přičemž je požadováno aby směr pohybu materiálu mezi válci byl shodný se šipkami které označují levý a pravý nožní spínač. Levé a pravé tlačítko slouží k přesouvání pravého hřídele k přitlačování materiálu nebo odlehčení materiálu. Pravé tlačítko je označeno šipkou směrem nahoru a slouží k ovládání přítlaku, levé tlačítko je označeno šipkou dolů a slouží k ovládání odlehčení přítlaku materiálu. Tlačítko STOP slouží pro zastavení stroje při nastaveném trvalém chodu stroje.


TECHNICKÉ ÚDAJE :
Průměr hřídelí 65 mm
Otáčky hřídelí 5 ot
Příkon hlavního motoru 3 kW
Příkon přítlačného motoru 1,5 kW
Celkový příkon 4,5 kW
Napětí/kmitočet standard400 V/50 Hz
Rozměry stroje výška1535 mm
šířka1120 mm
délka1245 mm
Hmotnost stroje 1050 kgTabulka profilů  Tabulka profilů