Home    
 


Přídavné zařízení XZP 35 plus

UŽITÍ ZAŘÍZENÍ :
Přídavné zařízení XZP 35 PLUS, které je možno zakoupit přímo se zakružovacím strojem XZP 35 (H), (popř. dokoupit ke stroji dodatečně) podstatně rozšiřuje možnosti využití zakružovacího stroje o funkci ohýbání tyčového materiálu či jiných profilů až do úhlu 180° - viz tabulka pracovních možností.

POPIS :
Základem zařízení je deska, která se připevňuje na základní stroj na čelní stranu zakružovací hlavy. V místě levé hřídele je na ni upevněno zařízení sloužící k nastavení úhlu a odměřování ohybu tvářené součásti. Na pravém hřídeli je upevněna ohýbací kladka se dvěma rameny a unášecí kostkou. Úhlové natočení obou hřídelí je shodné, takže na levém hřídeli je možné nastavit potřebný úhel ohybu. Jako opěra slouží kladka umístěná na středním hřídeli. Ohyb je realizován mezi unášecí kostkou, ohýbací a opěrnou rolnou dle nastaveného úhlu.

TECHNICKÉ ÚDAJE :
Max. průměr ohýbané trubky 1" (35mm)
Min. poloměr ohybu 70 mm
Max. úhel ohybu 180 stupňů
Příkon motoru 750 W
Napětí a kmitočet sítě (standardně) 400 V/50 Hz
Výška stroje 1320 mm
Šířka stoje 685 mm
Hloubka 600 mm
Hmotnost 225 kgTabulka profilů  Tabulka profilů